Scroll to top

Sıkça Sorulan Sorular

Organizasyon yapısı, Görev Tanımları ve SOP (Standart İşletme Prosedürü) 'lerin belirlenmesinde destek veriyor musunuz?

Organizasyon yapısı, Görev Tanımları ve SOP ler, ticari işletmelerin verimli çalışması ve hayatını devam ettirebilmesi için en önemli unsurlardan biridir. Kullanılan ticari programların verimli, sağlıklı ve ölçümlenebilir olması; firma içi görev ve sorumlulukların belirlenmesi, yetki dağılımının doğru şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu nedenle; efektif sistemler kurmakta önemli olan yapı taşlarının (Organizasyon yapısı, Görev Tanımları, SOP) oluşturulması, geliştirilmesi veya mevcut ise analiz  edilmesine destek veriyoruz.

ERP satıyor musunuz?

ERP satmıyoruz. ERP kurulumundan önce veya sonrasında, yapılması gereken ‘’İhtiyaç Analiz’’ini çıkartıyoruz. Firmanıza özel olması gereken en verimli sistemi, ERP içersinde gerekli olan kapsamı belirliyoruz. ERP kurulumu veya kurulmuş olan ERP nin geliştirilmesi esnasında Proje Yöneticiliği görevini üstlenerek sistemi bütün olarak kullanıma hazır hale getiriyoruz.

ERP seçimi ve kurulumu esnasında destek veriyor musunuz?

ERP kurulumundan önce yapılması gereken ‘’İhtiyaç Analizi’’ni firmanıza özel olarak gerçekleştiriyor, ihtiyaçlara göre kapsamı belirliyoruz. Belirlenen kapsama göre, minimum insan ve yatırım maliyetine göre iş planını hazırlayıp sözleşmeye kadar olan tüm süreçlerinizi yönetiyoruz. Firma tarafından seçilen ERP programının canlı hayata geçene kadar olan kurulumlarında ve teslim alınmalarında tam destek sağlıyoruz.

Kurulan sistemlerin sürekliliği konusunda destek veriyor musunuz?

Kurulan sistemin devamlılığı için, master data yönetimi (stok kart, cari kart, muhasebe kart vb) nden başlayarak, firmanıza özel yetki matriksine uygun ve SoX prensiplerine dayanarak tüm süreçlerinizi aylık  olarak yerinde analiz ederek firmanıza özel raporlar hazırlıyoruz. Sistemin büyüklüğü ve proses sayısına göre alanında uzman danışmanlarımızla tam zamanlı olarak sürekli hizmetleri de istenilmesi halinde sağlıyoruz.

Vermiş olduğunuz hizmetlerde neyi hedefliyorsunuz?

Günümüzde birim satış gelirlerini arttırmanın çok zor olduğunun farkındayız. Firmanıza verimlilik kazandırmak için maliyetlerinizde optimizasyon sağlamak ve firmanıza rekabet gücü kazandırmak temel hedefimizdir.

Bu hedefin gerçekleşmesi için; işletme ve endüstri mühendisi ekibimizle , üretim, stok, satınalma, muhasebe, finans ve insan kaynakları alanlarında gelişme ve verimlilik artışı sağlıyoruz.

E-Dönüşüm için destek veriyor musunuz?

İnternetin yayılması ile birlikte doğru ve güncel bilginin en önemli kaynak olduğu günümüzde, dijitalleşme  bu yolda önemli bir araç olmuştur. Dijitalleşme, en kısa ifadeyle manuel olarak oluşturulan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması şeklinde ifade edebiliriz. Firmanızın teknoloji ve altyapıdaki bu yeniliklerin takibinde kalması için, e-dönüşümün tüm alanlarında hizmet sağlıyoruz.